Այս տեսնյութը կարող են օգտագործել ՄԻԱՅՆ Cinemax.am կայքի գործընկերները:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարել 060-465-275 հեռախոսահամարով:


This video can be used by Cinemax.am website partners ONLY.

For additional information please call to 060-465-275 number.